Kontakt

Wszelkie usterki i awarie instalacji należy zgłaszać do Urzędu Gminy Nałęczów osobiście,
wypełniając stosowny formularz lub przez formularz kontaktowy.